Back

Piła, Zamość

Description of the offer

Piła, Zamość, 
Działka inwestycyjna pod działalność gospodarczą na sprzedaż.

Nieruchomość położna jest w pobliżu ul. Wawelskiej i Magazynowej oraz obwodnicy miejskiej dzięki czemu jest doskonale skomunikowana z drogą krajową nr 11 i 10. 
Doskonała lokalizacja dla firm w najlepszym w Pile miejscu dla przemysłu, usług lub logistyki.
Nieruchomość położna jest w terenie określanym jako Pilskia Strefa Przemysłowa, w sąsiedztwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w której działają takie firmy jak:  Zbyszko, Thule, Polskie Zakłady Zbożowe, Remondis, Orca Precision Parts, DPS Gabionen, Corsan, Merida, Pellas X, ImProvia FCA
Powierzchnia działki 7 702 m2Działka posiada status: użytkowanie wieczyste.
Teren jest objęty aktualnym miejscowym planem zagospodarowania i oznaczony jak P/U2 - tereny objektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.
Ustalenia planu zagospodarowania:

  • sytuowanie budynków produkcyjnych, magazynowych, składowych, biurowych, usługowych, garażowych i innych zgodnie z wyznaczoną funkcją terenu;
  • wysokość budynków do 15 m, 
  • ilość i wyskość kondygnacji wynikająca z wymagań technicznych związanych z funkcją obiektu, 
  • geomertia dachu - płaskie o kącie nachylenia do 15 %, 
  • maksymalną powierzchnię zabudowy wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni zabudowy do 50 %,
  • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 10 %.
Uzbrojenie w drodze (w granicach sąsiedniej działki): prąd, wodociąg, kanalizacja, sieć cieplna. Konieczność wykonania przyłączy mediów. 
Teren płaski, nieogrodzony i niezagospodarowany.

Piła - Zamoście. Działka pod działalność na sprzedaż w okolicy pilskiej strefy przemysłowej.

Offer details
Offer number
KZSC-GS-3027
Area
7702.00
MPZP
Yes
Categories
Commercial real estate
MPZP Information
Jest
Dimensions of the plot
93 m / 95 m
Development conditions
MPZP
Fencing of the plot
no
Online presentation
Yes
Shape of the plot
flat
Purpose of the plot
commercial, industrial
Development of the plot
Niezagospodarowana
Legal notice

Description of the offer contained on the website is prepared on the basis of inspection of the property and information obtained from the owner, may be subject to updates and does not constitute an offer referred to in Article 66 and subsequent articles of the Civil Code.

1 100 000 zł
142,82 zł/m2
Offer number
KZSC-GS-3027
Area
7702.00 m2
Market
Secondary

This site uses cookies to better present content, ensure smooth and safe operation, and for statistical purposes. You can disable this mechanism in your browser settings. For more information, click here