Back

Piła, Zamość

Description of the offer

Piła, Zamość, ul. Magazynowa
Działka komercyjna pod działalność gospodarczą na sprzedaż.
Nieruchomość położna jest w pobliżu ul. Wawelskiej oraz obwodnicy miejskiej dzięki czemu jest doskonale skomunikowana z drogą krajową nr 11 i 10. 
Najlepsza w Pile lokalizacja dla firm w szczególności przemysłowych, usługowych lub logistycznych.
Nieruchomość położna jest w terenie określanym jako Pilska Strefa Przemysłowa, w sąsiedztwie podstrefy Specjalnej Strefy Ekonomicznej w której działają takie firmy jak:  Polskie Zakłady Zbożowe, Merida, Corsan, Thule, Zbyszko, Remondis, Orca Precision Parts, DPS Gabionen, Pellas X, ImProvia FCA

Działka znajduje się na  terenie objętym aktualnym miejscowym planem zagospodarowania i oznaczony jak P/U5 - tereny obiektów produkcyjnych składów i magazynów oraz zabudowy usługowej.

Najważniejsze ustalenia planu zagospodarowania:

  • sytuowanie budynków produkcyjnych, magazynowych, składowych, biurowych, usługowych, garażowych i innych, zgodnie z wyznaczoną funkcją terenu; 
  • wysokość budynków do 15 m, 
  • ilość i wysokość kondygnacji wynikająca z wymagań technicznych związanych z funkcją obiektu, 
  • geometria dachu - płaskie o kącie nachylenia do 15 %, 
  • maksymalną powierzchnię zabudowy wszystkich budynków w odniesieniu do powierzchni zabudowy do 67 %,
  • minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni działki budowlanej - 10 %.
Powierzchnia 10 348 m2. Status: użytkowanie wieczyste.
Uzbrojenie w drodze (w granicach sąsiedniej działki): prąd, wodociąg, kanalizacja (deszczowa i sanitarna), gaz. 
Konieczność wykonania przyłączy mediów. 

Teren płaski, nieogrodzony i niezagospodarowany. Dojazd drogą doskonale utrzymaną drogą asfaltową z wytyczoną częścią dla ruchu pieszych.

Do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %
 

Działka pod działalność gospodarczą w Pile w strefie gospodarczej na sprzedaż. 

Offer details
Offer number
KZSC-GS-3532
Area
10348.00
MPZP
Yes
Directions
asphalt
Categories
Commercial real estate
Surrounding area
built-up land
Communication
yes
MPZP Information
P/U5
Development of the plot
no
Shape of the plot
flat
Purpose of the plot
commercial, industrial, Investment
Development of the plot
Niezagospodarowana
Legal notice

Description of the offer contained on the website is prepared on the basis of inspection of the property and information obtained from the owner, may be subject to updates and does not constitute an offer referred to in Article 66 and subsequent articles of the Civil Code.

2 070 000 zł
200,04 zł/m2
Offer number
KZSC-GS-3532
Area
10348.00 m2
Market
Secondary

This site uses cookies to better present content, ensure smooth and safe operation, and for statistical purposes. You can disable this mechanism in your browser settings. For more information, click here